⚠️ The Orda application is undergoing a system update and may be temporarily unavailable. ⚙

You have tried to open a link in the ORDA app, but it did not work. Please try these steps that may fix your problem:

  1. If you opened the link on your computer, please open the link on your mobile device. Only the app installed on your mobile device responds to these links.

iPhone Troubleshooting:

  1. If you are on your iPhone and the link opened in the browser instead of the app and there is a banner at the top of the page that says “Open in the ORDA app,” please click that. If no banner appears, try pulling down on this page to make the banner appear. If there is still no banner, please try step 2. If the app opens, but the wrong or blank screen opens in the app, please try tapping the link in the email again.

  2. Please uninstall the ORDA app. Then restart the iPhone (hold the power button and volume down button until the power off screen appears, then power off and then turn back on by holding the power button). Wait ONE HOUR. Then reinstall the ORDA app and try to tap the link in the email again.

Та ORDA аппликейшн дээр холбоос нээхийг оролдсон боловч энэ нь амжилтгүй болсон. Таны асуудлыг шийдэж болох эдгээр алхмуудыг хийнэ үү:

  1. Хэрэв та компьютер дээрээ холбоосыг нээсэн бол мобайл төхөөрөмж дээрээ холбоосыг нээнэ үү. Зөвхөн таны мобайл төхөөрөмж дээр суулгасан аппликейшн эдгээр линкүүдэд хариулна.

iPhone дээрх алдааг засах:

  1. Хэрэв та iPhone утсан дээрээ байгаа бөгөөд энэ холбоосыг аппликейшний оронд веб браусер дээр нээсэн бөгөөд хуудасны дээд талд “ORDA аппликейшн дээр нээх” гэсэн баннер байгаа бол үүн дээр дарна уу. Хэрэв баннер харагдахгүй бол баннерыг харуулахын тулд энэ хуудсыг доош татна уу. Хэрэв баннер байхгүй хэвээр байвал 2-р алхамыг оролдоно уу. Хэрэв аппликейшн нээгдсэн ч буруу эсвэл хоосон дэлгэц аппликейшн дээр нээгдэж байвал имэйл дэх холбоос дээр дахин дарна уу.

  2. ORDA програмыг устгаад, дараа нь iPhone-г дахин эхлүүлнэ үү (унтраах дэлгэц гарч ирэх хүртэл асаах товч болон дууг багасгах товчийг дараад унтраагаад асаах товчийг дарж дахин асаана уу). Нэг цаг хүлээсний дараа ORDA програмыг дахин суулгаж, имэйлээр дахин холбохыг оролдоно уу.